آزادی‌های فردی در حکومت دینی
57 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش حکومت دینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آزادي‌هاي فردي در حکومت دينی، در چهار حوزه‌ی کلی بررسی شده است: 1. حوزه اخلاق؛ 2. حوزه اعتقادات؛ 3. حوزه اقتصاد؛ 4. حوزه‌ سیاست. در حوزه اخلاق، با استفاده از برخی احادیث این مسأله تأکید شده است که دین برای افراد آزادی معنوی قایل است و به آن بیش از آزادی ظاهری و مادی اهمیت می‌دهد.
دانلود