زنان افغانستان و پدیده‌ی مصرف‌گرایی نوین
61 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/4/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در افغانستان زنان بیش از دیگر اقشار جامعه مورد تهاجم جدی مصرف‌گرایی قرار گرفته و به‌رغم تمام مشکلات موجود، عده‌ای از آنان را گرفتار خود نموده است. در این فرایند، تبلیغات مصرف، درآمد مستقل، ورود کالاهاي خارجی، شهرنشینی و مهاجرت به شهرها، مؤسسات بین المللی (انجوها)، مهاجرت‌هاي برون‌مرزی، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، برخی مقوله‌های فرهنگی و عدم توجه به فرهنگ مصرفی اسلام در کنار تحولاتِ مربوط به نوگرایی و پروسه‌ی آزادی زنان از مهم‌ترین دلایل ورود و گسترش مصرف‌گرایی در میان زنان افغانستان به شمار می‌رود. پدیده‌ی مصرف‌گرایی اگر کنترل نشود، هم جامعه و هم افراد مصرف‌گرا از پیامدهای منفی آن متضرر خواهد شد.