مبانی قرآنی اصلاح الگوی مصرف
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشی علمی کوثر معارف/سال ششم شماره 15/پائیز 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای اصلاح الگوی مصرف، مراجعه به رهنمودهای قرآنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الگوی مصرف متشکل از شکل مصرف (ترکیب کالاهای مصرفی) و سطح مصرف (میزان کالاهای مصرف شده) است. در قرآن مبانی و اصولی وجود دارند که رعایت آنها شکل و نظمی خاص به الگوی مصرف می‌بخشد. برخی از مبانی مطرح شده در قرآن به اصلاح هر دو عنصر الگوی مصرف می‌پردازند. این مبانی عبارتند از توحید، معاد، جانشینی، نگرش قرآن به دنیا، مالکیت و ثروت. برخی دیگر از آیات قرآن تنها به اصلاح عنصر اول الگوی مصرف یعنی ترکیب کالاهای مصرفی توجه دارند مانند آیاتی که بر ممنوعیت مصرف کالاهای مضر، گروهی از گوشت‌ها و نوشیدنی‌ها دلالت می‌کنند. دسته‌ی دیگر از آیات ناظر به سطح و میزان مصرف است و اصول و معیارهایی برای تعیین مقدار مصرف ارائه می‌دهند. از بررسی همه‌ی این آیات این نتیجه به دست آید که مصرف در اسلام ابزاری است برای رسیدن به هدف اساسی‌تری که انسان برای آن آفریده شده است و باید طبق اصول و معیارهای مشخصی تنظیم شود.
دانلود