اسلام و مصرفگرایی نوین
46 بازدید
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
فرهنگ مصرف‌گرایی علاوه بر این‌که به جهت اقتصادی آثار زیان‌باری را متوجه کشورهای اسلامی می‌سازد، به لحاظ فرهنگی نیز با فرهنگ اسلامی و الگوی مصرفی آن سازگاری ندارد. از بررسی متون دینی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران مسائل اسلامی، به نتایج و جمع‌بندی‌هایی در مورد الگوی مصرف اسلامی می‌رسیم که هیچ یک فرهنگ مصرف‌گرایی را برنمی‌تابد.