آلبوم من ◂ کابل، دره پغمان
یک روز از بهار 1390 در دره زیبای پغمان